Help
Switch to English
Welkom
Welkom bij OSIRIS

Dit is de internet toegang voor docenten en begeleiders tot het studieinformatiesysteem OSIRIS.

Om in te loggen bij OSIRIS heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig.
Zie hiervoor de informatie op het volgende scherm.

Raadpleeg voor meer informatie over de ontwikkelingen rond OSIRIS het laatste nieuws.

OSIRIS werkt goed met Mozilla Firefox en Internet Explorer.
OSIRIS werkt altijd met beveiligde items. Bij andere browsers dient na de melding 'Deze pagina
bevat zowel beveiligde als onbeveiligde items. Wilt u de onbeveiligde items downloaden' altijd voor Ja te
worden gekozen.

Mededeling voor gebruikers van een braille-leesregel:
OSIRIS kan gebruikt worden door gebruikers met een braille-leesregel. Het kan echter zijn dat
OSIRIS een aantal grafische aspecten bevat die door de braille-leesregel niet leesbaar vertaald
kunnen worden. Wij streven ernaar deze belemmeringen op te lossen. Wij verzoeken de gebruikers
problemen te melden bij studieadministratie.
Help
Switch to English